Schoolveiling.nl heeft al 1171 advertenties!

Schoolveiling

NIEUWS:

We stappen dit jaar over naar adverteren op Facebook. We hopen zo meer mensen te bereiken, het verkopen gaat sneller en gemakkelijker. Bovendien is het voor ons als beheerder ook gemakkelijker.
Bezoek ons hier:
https://www.facebook.com/groups/schoolveiling

U kunt voorlopig ook nog advertenties op schoolveiling.nl plaatsen!

Iedereen mag kopen en verkopen via schoolveiling.nl. Het plaatsen van een advertentie is gratis.NIEUWSAdverteren en verkopen blijft gratis voor scholen, instellingen en particulieren. (De advertenties zorgen ervoor dat deze website kan blijven bestaan)Tip: advertenties met foto worden vaker bekeken.

Nieuwste advertenties

Populaire advertenties

Compleet onderwijs

Compleet onderwijs

Copyright bij Schoolveiling.nl, alle rechten voorbehouden.